วิธีการชำระเงิน

เป็นถุงคลุมสินค้าขนาดใหญ่มาก สามารถคลุม Line Production หรือ รองตู้ Containter